Informatie van de afdeling

In een mail van het stagebureau lees je op welke afdeling je stage gaat lopen. Nu ben je natuurlijk nieuwsgierig wat je op de afdeling zoal gaat leren. Bekijk hieronder de informatie van jouw afdeling.
Klompenfoto

Hieronder vind je informatie over de afdeling waar je stage gaat lopen. De informatie is in ontwikkeling en wordt aangevuld.  Mogelijk is de informatie voor jouw afdeling nog niet compleet.

Bekijk de informatie per leerplaats

Cardiologie en Longgeneeskunde (VCLO) Vlietland

Binnen de zorgeenheid Longziekten/Cardiologie vallen de specialismes Longgeneeskunde en Cardiologie. De zorgeenheid heeft verschillende afdelingen, zoals poliklinieken en verpleegafdelingen. De poliklinieken zijn verdeeld in ieder zijn specialismen en verpleegafdelingen hebben naast enkele specialismen, ook gecombineerde verpleegafdelingen binnen de zorgeenheid. 

Waar vind je de Verpleegafdeling Cardiologie & Longgeneeskunde (VCLO) Franciscus Vlietland?

De verpleegafdeling VCLO bevindt zich op de 1e etage, bereikbaar via liftenblok C. Op de verpleegafdeling verlenen wij zorg aan maximaal 32 patiënten die cardiale- of longproblemen hebben. Naast 32 verpleegbedden, bieden wij ook dagverpleging van maximaal 5 patiënten per dag. Voorheen waren dit twee gescheiden afdelingen. De huidige situatie is dat de cardiologische- en de longpatiënten verspreid over de afdeling liggen

Patiëntenpopulatie

Op de afdeling liggen over het algemeen patiënten van een hogere leeftijd, maar er kunnen zeker patiënten met een jongere leeftijd op de afdeling liggen. Meest voorkomende opnameredenen op de afdeling longgeneeskunde zijn:

 • Longaanval COPD/Astma. Dit wordt ook wel een exacerbatie COPD/Astma genoemd.
 • Pneumonie
 • Longembolie
 • Pneumothorax
 • Longcarcinoom
 • Analyse long
 • Pleuritis

De meest voorkomende ziekebeelden op de cardiologie zijn:

 • Myocardinfarct
 • Angina Pectoris
 • Instabiele Angina Pectoris
 • Hartritmestoornissen
 • Decompensatie cordis
 • Pacemakerimplantaties
 • ICD implantaties
 • Revalidatie na bypassoperatie/ klepoperatie.
 • Endocarditis

De meest voorkomende cardiologie dagverpleging:

 • Hartkatheterisatie (CAG)
 • Pacemakerimplantatie
 • ICD-implantatie

 

Chirurgie-1

Over de afdeling

De afdeling Chirurgie 1 is een afdeling waar zich twee specialismes bevinden; Vaatchirurgie en plastisch chirurgie. Chirurgie 1 bestaat uit 28 bedden. Chirurgie 1 is te vinden op de 4e etage van Locatie Gasthuis.

Het merendeel van de patiënten is opgenomen voor de vaatchirurgie. Gemiddeld liggen er 2 patiënten van de plastisch chirurgie.

Er wordt nauw samengewerkt met de vaatchirurg, diëtist en de wondverpleegkundigen, voor optimale wondzorg. De fysiotherapeut en de revalidatie arts spelen een grote rol  bij de mobilisatie en revalidatie van de patiënten na een amputatie.

Leren op Chirurgie 1

Elke student krijgt twee  werkbegeleiders. De werkbegeleiders helpen de student binnen hun stage. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen, kijken opdrachten na en houden het leerproces in de gaten.

Overkoepelend is de praktijkbegeleider verantwoordelijk voor het leerklimaat op de afdeling.

Binnen de stage op de Chirurgie 1 ben je bezig met het behalen van je eigen persoonlijke leerdoelen, en de doelen gekoppeld aan competenties of opdrachten vanuit school. Hier verzamel je bewijslast over. Tijdens de tussen- en eindevaluatie wordt de voortgang beoordeeld.

Verder leer je op de afdeling door veel mee te kijken, te oefenen en vragen te stellen aan de begeleider. De begeleider zal jou meenemen in bedside teaching. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te kijken met onderzoeken of een operatie. Dit initiatief ligt bij jouzelf.

Examens

Examens moeten op tijd worden ingepland met een examinator. Het plannen doe je in overleg met de capaciteitsplanners. Zij kijken dan met jou mee wanneer er een examinator werkt en wanneer je het examen kan afnemen. De namen van de examinatoren vind je in het introductieboekje die je via de mail ontvangt.

Patiëntenpopulatie

Op de afdeling komen de volgende ziektebeelden regelmatig voor:

Vaatchirurgie:

 • Aortabuisprothese (open of een EVAR procedure)
 • Femorale bypass
 • Amputaties (dig-, hallux-, onderbeens-, bovenbeens-)
 • Carotisdesobstructies
 • Aanleggen shunt
 • Angiografie + dotteren en / of stentplaatsing
 • SSG (Split Skin Graft)
 • Diabetische voet

Plastisch chirurgie:

 • Mamma reductie
 • Abdomino plastiek
 • Mamma Prothese verwijderen/ wissel

Daarnaast liggen patiënten die een operatie aan de schildklier ondergaan ook op afdeling Chirurgie 1.

De meest voorkomende handelingen:

 • Uitgebreide wondzorg,  zo nodig m.b.v. VAC therapie
 • Venapunctie
 • Inbrengen van een perifeer infuus
 • Flushen van een perifeer infuus
 • Perifeer intraveneus toedienen van medicamenten
 • Perifeer intraveneus toedienen van bloedproducten
 • Bloedglucose meten d.m.v. capillaire punctie
 • Toedienen van subcutane injectie

Meest voorkomende diagnostische onderzoeken:

 • Vaatonderzoek: Doppler en Duplex
 • Röntgenonderzoek
 • EEG
Introductieboekje

Bij start van je stage ontvang je via de mail een introductieboekje waarin je specifieke informatie over de afdeling kunt vinden.

Chirurgie-2

Over de afdeling

De afdeling Chirurgie twee is een afdeling waar zich twee specialismes bevinden; traumatologie en urologie. Chirurgie twee is een grote afdeling met 39 bedden.

Op het gedeelte traumatologie/urologie bevinden zich urologische patiënten en (relatief jonge) chirurgische patiënten. Op de vleugel bevindt zich de Geriatrische Trauma Unit (GTU). We streven ernaar om patiënten met een fractuur boven de 70 jaar hier op te nemen. Op de GTU is er ook een  delierunit aanwezig waar 24/7 een verpleegkundige aanwezig is voor toezicht op deze kwetsbare patiënten.

  Leren op Chirurgie 2

  Elke student krijgt twee of drie werkbegeleiders. De werkbegeleiders helpen de student binnen hun stage. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen, kijken opdrachten naar en houden het leerproces in de gaten.

  Overkoepelend is de praktijkbegeleider verantwoordelijk voor het leerklimaat op de afdeling.

  Binnen de stage op de Chirurgie 2 ben je bezig met het behalen van je eigen persoonlijke leerdoelen, en de doelen gekoppeld aan competenties of opdrachten vanuit school. Hier verzamel je bewijslast over. Tijdens de tussen- en eindevaluatie wordt de voortgang beoordeeld.

  Verder leer je op de afdeling door veel mee te kijken, te oefenen en vragen te stellen aan de begeleider. De begeleider zal jou meenemen in bedside teaching. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te kijken met onderzoeken of een operatie. Dit initiatief ligt bij jouzelf.

  Examens

  Examens moeten op tijd worden ingepland met een examinator. Het plannen doe je in overleg met de capaciteitsplanners. Zij kijken dan met jou mee wanneer er een examinator werkt en wanneer je het examen kan afnemen. De namen van de examinatoren vind je in het introductieboekje die je via de mail ontvangt.

  Patiëntenpopulatie


  Op de afdeling komen de volgende ziektebeelden regelmatig voor:

  Urologie

  • Nier-, blaas- en uretertumor
   • TUR blaas
   • Nefrectomie (partieel en totaal)
   • Plaatsen nefrodrain
  • Blaas, nier en ureterstenen
   • URS
   • PCNL
  • Benigne prostaat problematiek
   • TUR prostaat
   • TUEP
  • Ureter/urethra stricturen
   • Urethra plastiek
   • Pyelum plastiek
  • Mictieproblemen/incontinentie
   • Hematurie
   • Retentieblaas
  • Infecties
   • Recidiverende urineweginfecties
   • Urosepsis

  GTU

  • Collum fractuur
  • Femur fractuur
  • Radius fractuur
  • Humerus fractuur
  • Acetabulum fractuur

  Traumatologie

  • Alle bovenstaande fracturen
  • Enkelfractuur
  • Olecranon fractuur
  • Patella fractuur
  • Tibiaplateau fractuur
  • Calcaneus fractuur
  • Multitrauma
  • Hoog energetisch trauma (HET)

   

  Meest voorkomende handelingen

  • Katheteriseren van de blaas van een man
  • Katheteriseren van de blaas van een vrouw
  • Spoelen van een blaaskatheter (onder begeleiding)
  • Venapunctie
  • Inbrengen van een perifeer infuus
  • Flushen van een perifeer infuus
  • Perifeer intraveneus toedienen van medicamenten
  • Verwijderen van wond drains
  • Verwijderen van een nefrostomiekatheter
  • Bloedglucose meten d.m.v. capillaire punctie
  • Toedienen van intramusculaire injectie
  • Toedienen van subcutane injectie

  Meest voorkomende diagnostische onderzoeken

  • Echo van de blaas
  • Echo van de nier
  • CT – scan
  • Röntgen
  Introductieboekje

  Bij start van je stage ontvang je via de mail een introductieboekje waarin je specifieke informatie over de afdeling kunt vinden. Ook ontvang je een introductiechecklist om je de eerste twee weken wegwijs te maken op de afdeling.

   

  Chirurgie-4

  Over de afdeling

  De afdeling Chirurgie Gastro-enterologie, Longchirurgie en Chirurgische Oncologie is een afdeling in het Franciscus Gasthuis, gelegen op de vijfde etage. Deze afdeling biedt gespecialiseerde chirurgische zorg aan patiënten met aandoeningen op het gebied van de gastro-enterologie (maagdarmstelsel), longchirurgie en chirurgische oncologische gynaecologie patiënten. 

  De gastro-enterologie richt zich op de diagnose en behandeling van aandoeningen in het maagdarmstelsel, zoals maagzweren, galblaasaandoeningen, darmobstructie en inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. De chirurgen op deze afdeling voeren operaties uit om deze aandoeningen te behandelen, zoals het verwijderen van tumoren, het herstellen van darmobstructies of bijvoorbeeld het verwijderen van de galblaas.

  De longchirurgie omvat de diagnose en behandeling van aandoeningen in de longen en de borstholte, zoals longkanker, longinfecties en pneumothorax (klaplong). De chirurgen op deze afdeling voeren verschillende soorten longoperaties uit, waaronder lobectomieën (verwijdering van een longkwab), pneumonectomieën (verwijdering van een hele long) en het plaatsen van thoracale drains om lucht of vocht uit de borstholte te verwijderen.

  Op de afdeling 4 werken chirurgen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel samen om hoogwaardige zorg te bieden aan patiënten met complexe chirurgische aandoeningen. De afdeling beschikt over moderne faciliteiten en apparatuur om diagnostische tests, operaties en postoperatieve zorg te kunnen bieden.

  Het doel van de afdeling is om patiënten te voorzien van de best mogelijke zorg en behandeling, waarbij ze streven naar een succesvolle chirurgische ingreep, een snel herstel en een verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënten.

  Afdeling Chirurgie-4

  Afbeelding verwijderd.

  Waar vind je ons?
  External video URL
  Patiënten populatie

  Op de chirurgische afdeling worden de patiënten opgenomen voor een operatie. De meest voorkomende opname indicaties zijn:

  Chirurgie-4 patiëntenpopulatie
  Leren als student op de afdeling

  Op de afdeling zijn er verschillende manieren waarop je kunt leren en je vaardigheden als verpleegkundige kunt ontwikkelen.

  De afdeling biedt een omgeving waar je kunt leren door praktische ervaring. Je zult betrokken zijn bij het directe zorgproces, het assisteren bij procedures (zoals het verwijderen van een thoraxdrain), het verstrekken van medicatie, het uitvoeren van verpleegkundige interventies en het observeren van de gezondheidstoestand van de patiënten. Je krijgt bij ons op de afdeling de mogelijkheid om mee te kijken met een operatie en om mee te kijken met andere disciplines zoals een wond/ stoma verpleegkundige.

  Ook is er een interdisciplinaire samenwerking op de afdeling, je werkt samen met onder andere artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten en het transferpunt. Je zult leren hoe je communiceert en hoe je bijdraagt aan het zorgplan en de behandeling van de patiënten.

  Het is belangrijk om actief deel te nemen aan je praktijkervaring en vragen te stellen aan je werkbegeleiders en praktijkbegeleider. Zorg ervoor dat je de nodige supervisie krijgt en dat je altijd binnen je competentieniveau opereert. Dit zal je helpen om een basis te leggen voor je toekomstige carrière als verpleegkundige.

  Leerunit

  De afdeling heeft een leerunit waar alle stagiaires van de afdeling op geplaats worden. Tevens is er ook een eigen leerunit teampost waar de overdracht plaats vindt en waar je eventueel aan opdrachten kunt werken.

  De leerunit is overdag en ’s avonds geopend gedurende dag- en avonddiensten, zowel in het weekend als door de weeks. Nachtdiensten worden door het vaste personeel gedaan. Alleen tijdens de zomer(school)vakantie is de leerunit gesloten.

  Na de inwerkperiode is het de bedoeling dat de stagiaires met elkaar de continue zorg gaan ‘overnemen’. Dit betekent dat de stagiaires er samen voor zorgen dat er een 24-uurs dienstverlening gegarandeerd wordt (met uitzondering van de nachtdiensten). De zorg moet per dag worden georganiseerd, de coördinatie en de continuïteit van de zorg is daarbij de verantwoordelijkheid van de stagiaires. Met elkaar vormen zij het team waar de patiëntenzorg optimaal verzorgd en gegarandeerd wordt. De afdelingsmanager en de werkbegeleiders die bij de leerunit ingepland worden blijven eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening.

  Benieuwd hoe studenten de leerunit ervaren? Je leest het in dit interview: 

  Op de leerunit krijg ik veel meer eigen regie over mijn leerproces | Franciscus werken bij
   

  Introductieboekje en inwerken

  Chi-4 introductieboekje.pdf

  Chi-4 inwerkchecklist .pdf

  Geriatrie

  Over de afdeling

  De afdeling Geriatrie van het Franciscus Vlietland biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen.

  De verpleegafdeling Geriatrie, bevindt zich op locatie Vlietland, derde etage, routenummer 3.15 (C-Lift). Direct aan de verpleegafdeling verbonden, vind je de polikliniek Geriatrie.

  Er zijn 22 bedden op de afdeling.
  6 eenpersoonskamers, 4 tweepersoonskamers en 2 vierpersoonskamers.

  De afdeling geriatrie heeft 7 geriaters in dienst:

  • Dr. Mannesse,  Dr. Bisschop ,Dr. Lam, Dr. Bogert, Dr. Elskamp en Dr. Boon, Dr. Kaland & Dr. Visser.  De Geriaters werken over en weer in het Gasthuis als ook in het Vlietland.
   Ook zijn  er 2 arts-assistenten (de zaalartsen).

  Team manager van de afdeling is Ruben Zwijnenburg, Zorgmanager is Petra Bierhuizen.

  Wij werken op de afdeling met, regieverpleegkundige, ( geriatrie-)verpleegkundigen, praktijkbegeleider, secretaresses, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers, voedingsassistentes en  leerlingen/stagiaires  van  niveau 4, niveau 5 en niveau 6.

  External video URL

   

  Ziektebeelden/soort patiënten

  Op de afdeling Geriatrie, verpleeg je over het algemeen patiënten boven de leefijd van 70.
  Deze patiënten categorie, hebben vaak een combinatie van lichamelijk, psychische en sociale problemen. Veel voorkomende ziektebeelden die wij zien zijn:

  • Delier
  • Depressie
  • Dementie
  • Diabetes mellitus
  • Hartfalen, decompensatie cordis
  • Nierfunctiestoornissen
  • Orthostatische hypotensie
  • Urineweginfectie/urosepsis

  Het stimuleren van behoud van functioneren/zelfredzaamheid is van groot belang bij de Geriatrische patiënt.

  Contactgegevens

  Telefoonnummer afdeling Geriatrie: 010 – 893 38 12

  Team manager Ruben Zwijnenburg: R.Zwijnenburg@Franciscus.nl
  Praktijkopleider/begeleider Mandy van Henten: M.vanHenten@Franciscus.nl en/of praktijkbegeleidinggeriatrie@Franciscus.nl 
   

   

  Kinderdagbehandeling Vlietland

  Over de afdeling

  De kinderdagbehandeling is er voor  kinderen van 0-18 jaar. Je vindt deze in Franciscus Vlietland, lift C op de tweede verdieping

  Leren op de afdeling

  Als student sta je dagelijks aan een kinderverpleegkundige gekoppeld. Eerst om mee te kijken, in de loop van de stage kan je meer zelf doen (onder begeleiding) om bewijs te verzamelen om je competenties aan te tonen.

  Neem vast een kijkje!

  Bezoek VIRTUEEL de KINDERAFDELING van het ‘Franciscus VLIETLAND’ ziekenhuis – MatterView

  Nieuwe prenten-en kinderboeken voor de Kinderdagbehandeling | Franciscus

  Introductieboekje

   

   

   

   

  Longgeneeskunde/Cardiologie Gasthuis (ZIC)

  Over de afdeling

  Wij zijn een afdeling welke laag en hoogcomplexe zorg verleent aan de patiënt met longproblematiek. Het team is een jong team en dynamisch team. Op de afdeling komen ook (medium care) COVID patiënten voor.

  De afdeling heeft samen met de afdeling Cardiologie-Longgeneeskunde een ZIC (Zorg Innovatie Centrum) welke draait op 2,  3e en 4e jaars MBO en HBO verpleegkunde stagiaires.

  Artsen en andere disciplines zijn erg bereid om hun kennis over te dragen aan de studenten.

  Visie van afdeling: “Jij bent aan zet” en de collega’s op de afdeling zullen je graag ondersteunen.

  Afdeling
  Zorg Innovatie Centrum

  Het ZIC is een onderdeel van de afdeling. Een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) is een afdeling waar professionals en een grote groep studenten van verschillende leerjaren en opleidingstypen intensief samenwerken en samen leren, en waar zorg verlenen, opleiden, leren, innovatie en onderzoek gecombineerd worden. Het onderwijs wordt geïntegreerd in de praktijk doordat er regelmatig een docent aanwezig is op de afdeling.

  Elke student op de afdeling kan aansluiten bij het onderwijs die aangeboden wordt door de Hogeschool Rotterdam en Het Albeda. 4 dagdelen per week is er een HBO of MBO docent aanwezig, welke het onderwijs verzorgen.

  Neem alvast een kijkje op ons Zorg Innovatie Centrum:

  External video URL

   

  En bekijk de informatieflyer:

   
   
   
  Werktijden

  ZIC: Werken dag- en avonddiensten in het weekend, schoolvakanties, feestdagen. Stagiaires: Werken alleen dagdiensten door de weeks op vaste dagen. Dit zijn de dagen dat ze geen school hebben. 

  Dagdienst 07:30-16:00
  Late dienst 15:00-23:30
  Nachtdienst 23:00-07:45

  Ontwikkelmogelijkheden

  Wat zijn de mogelijkheden buiten de directe patiëntzorg om competenties op niveau te ontwikkelen voor mij als student?

  •    Casusbespreking
  •    Intervisie / Leerlingenbesprekingen
  •    Klinische lessen geven en volgen
  •    Bijwonen onderzoeken (wel zelf te regelen)
  •    Meelopen met disciplines (wel zelf te regelen)
  •    ZIC
  •    Digitaal Leerplein
  •    Good Habitz (online trainingen)
  •    Bijwonen en inbreng geven in werkoverleggen

  Leren als student


  Iedere afdeling in het Franciscus heeft een praktijkbegeleider. Dit is een HBO-verpleegkundige met een opleiding op het gebied van praktijk begeleiden. Op iedere afdeling zijn HBO-werkbegeleiders, er wordt gewerkt met de functie van regie-verpleegkundige. De begeleiding vindt plaats door 2 vaste werkbegeleiders.  De eindassesments worden afgenomen door gecertificeerde HBO-verpleegkundigen. Voor begeleiding t.a.v. onderzoek ontvang je ondersteuning vanuit het ZIC door een lecture practitioner, het Wetenschapsbureau en de bibliotheek. Meerdere HBO verpleegkundigen zijn werkzaam op de afdeling

  Er zijn meerdere MBO assessoren aanwezig welke mogen examineren. Echter is er een samenwerking met de Cardiologie Longgeneeskunde, waarbij de MBO assessoren van de Cardiologie Longgeneeskunde de examens zullen afnemen van de MBO studenten van de Longgeneeskunde en vice versa. 

  Iedere student in het Franciscus kan gebruik maken van een coach. Naast vaste werkbegeleiders is iedere verpleegkundige werkbegeleider. Elke student heeft 2 vaste werkbegeleiders gedurende zijn gehele leerwerkperiode / stage. 

  Werkbegeleiders worden up-to-date gehouden door middel van Werkbegeleiders overleggen (WBO), scholingen welke door de academie worden aangeboden, informatieverstrekking door middel van nieuwsbrieven.

  Studenten kunnen deelnemen aan casusbesprekingen die voor al het personeel toegankelijk is.

  Patientenpopulatie

  De meest voorkomende opname-indicaties

  • Longaanval COPD/Astma
  • Analyse long
  • Pneumonie
  • Respiratoire insufficiëntie
  • Pneumothorax
  • COVID
  • Post IC patiënten met tracheacanule

  De meest voorkomende diagnostische onderzoeken

  • Klinisch chemisch en Microbiologisch Lab onderzoek
  • Ausculatie
  • Percussie
  • Röntgen
  • CT- scan
  • Bronchoscopie
  • Longfunctie

  Voorkomende verpleegkundige handelingen

  • Venapunctie
  • Blaaskatheterisatie
  • Maagsonde plaatsen
  • Sondevoeding geven
  • Subcutaan injecteren
  • Intramusculair injecteren
  • Venflon inbrengen
  • Flushen van de venflon
  • Capillaire punctie
  • VBI toepassen
  • Toedienen van bloedproducten
  • Intraveneus toedienen van medicatie
  • Thoraxdrainage: assisteren inbrengen en verwijderen, verzorgen, spoelen, aansluiten nieuwe Pleur Evac
  • NIV-behandeling
  • Tracheacanulezorg
  • Uitzuigen
  Werkgroepen op de afdeling

  Er zijn verschillende aandachtsgebieden. Elke verpleegkundige is ingedeeld in een aandachtsgebied. De hoofdthema’s hiervan zijn:

  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Basiszorg
  • Gedrag
  • Opleidingen
  • Verpleegtechnisch
  • Communicatie

  Elk thema is weer onderverdeeld in sub-thema’s, zodat elke verpleegkundige zijn eigen specialisatie heeft op een onderwerp.

  Introductieboekje

  Bij start van je stage ontvang je een introductieboekje waarin je specifieke informatie over de afdeling kunt vinden.

  MDL

  Over de afdeling

  In het maag-, darm en levercentrum liggen voornamelijk interne patiënten die lijden aan ziekten en/of aandoeningen van het maagdarmleverstelsel, wat bestaat uit een grote diversiteit van ziektebeelden:

  • Anemie
  • Cholelithiasis
  • Divertikels
  • Hepatitis
  • Ileus
  • Levercirrose
  • Maagzweer
  • Obstipatie
  • Pancreaskanker
  • Pancreatitis
  • IBD (Ziekte van crohn en Colitus Ulcerosa)

  De doelstelling van het maag-, darm en levercentrum is het bieden van optimale patiëntenzorg in samenwerking met de patiënt, artsen en andere disciplines. Hieronder wordt verstaan het optimaal verplegen van de patiënt van opname tot ontslag, rekening houdend met diens mogelijkheden en het bieden van de juiste begeleiding aan de patiënt en diens naasten. Het bieden van een optimaal leerklimaat, waarin medewerkers, leerlingen en stagiaires veilig kunnen leren.

  Waar vind je ons?

  Locatie Vlietland heeft een scopiecentrum en locatie Gasthuis is onderverdeeld in een verpleegafdeling, dagbehandeling, infuuskamer en de scopie kamers. Je zult de stage of leerwerkperiode op de verpleegafdeling uitvoeren die zich op de 5de etage bevindt. De verpleegafdeling bestaat uit 27 bedden, waar wordt gewerkt volgens teamtoewijzing (team 1 (leerunit), team 2 en team 3). De indeling is te vinden op het whiteboard in de afdelingsgang.

  Leren als student op de leerunit

  Sinds september 2022 is er op het Maag-, Darm en levercentrum locatie Gasthuis een leerunit gestart. Op de leerunit worden 10 patiënten verpleegd die verdeeld zijn over 2 éénpersoonskamers en 2 vierpersoonskamers. De patiënten op deze kamers zijn middel tot hoog complex. Op de leerunit werken stagiaires onder begeleiding van verpleegkundigen. Er is gekozen om een leerunit te ontwikkelen om te voorzien in de vraag naar stageplekken in het ziekenhuis. Het voordeel van een leerunit is dat er een authentieke werkomgeving wordt nagebootst waarbij alle typerende werkprocessen uitgevoerd worden door een groep stagiaires. Hierdoor raken zij bekend met verantwoordelijkheden, werkprocessen, overlegvormen en ontwikkelen zij een beter beeld van het beroep. Hierdoor starten zij na hun de opleiding zelfverzekerder als verpleegkundige en hebben zij een relatief kortere inwerkperiode dan collega’s zonder deze ervaring. De leerunit is van maandag t/m zondag geopend. De stagiaires die op de leerunit werkzaam zijn draaien ochtend- en avonddiensten. Hiernaast werken zij ook in schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie. De stagiaires krijgen hier een extra stagevergoeding voor.

  De studenten die in dienst van het ziekenhuis zijn, zijn werkzaam op de overige zalen en kamers. Hier worden 17 patiënten verpleegd die verdeeld zijn over 2 vierpersoonskamers, 3 eenpersoonskamers en 3 tweepersoonskamers.

  Introductieboekje


  Introductieboekje MDL Gasthuis en Vlietland.pdf

  Obesitas centrum verpleegafdeling

  Over de afdeling

  Op onze afdeling worden patiënten opgenomen en verpleegd die voor een maag verkleinende operatie gaan. Zij worden op de eerste dag geopereerd en gaan, als er geen complicatie is, de dag erna als alles goed gaat en de fysiotherapeut is langs geweest naar huis. Wij werken nauw samen met de chirurgen, PA’s, dietist en fysiotherapeut.

  Waar is de afdeling en hoe kom je er

  Onze afdeling is vrij nieuw binnen het ziekenhuis en kan je vinden op de derde etage achter de dagbehandeling. Met tien klinische bedden zijn we een kleine afdeling waar we met elkaar specialistische zorg bieden aan patiënten die voor een maag verkleinende operatie komen.

  Leren op de afdeling

  Op onze afdeling vinden we het heel belangrijk dat je als student de ruimte krijgt om je te ontwikkelen. Zo krijg je 2 vaste werkbegeleiders toegewezen die jou tijdens de stageperiode begeleiden en is er een praktijkbegeleider aanwezig die laagdrempelig te benaderen is voor vragen en die het leerklimaat monitor en bewaakt.

  Als student leer je door vooral veel mee te kijken, te oefenen en uiteindelijk zelfstandig onder begeleiding voor je patiënten te zorgen.

   

  Patiëntenpopulatie/ziektebeelden

  Bij ons op de afdeling zien we patiënten die worden geopereerd aan:

  Bariatrie

  • R&Y Gastric bypass
  • Gastric Sleeve
  • Gastric mini bypass
  • Fundoplicatie
  • Nissen Sleeve
  • Revisie operatie

  Algemeen

  • Lap Cholecystectomie
  • Lap Appendectomie
  • Hernia diafragmatica
  Meest voorkomende handelingen
  • vena punctie
  • wondzorg
  • Antibiotica klaarmaken en toedienen
  • Subcutaan en intramusculair injecteren
  • medicatie delen
  • sondevoeding toedienen
  • perifeer infuus inbrengen
  • flushen perifeer infuus
  • verzorgen en verwijderen van wonddrain  

  Meest voorkomende diagnostische onderzoeken

  • Echo
  • CT scan
  • Slikfoto

  Oncologiecentrum Vlietland

  Over de afdeling

  Het Oncologiecentrum bestaat uit de polikliniek, dagbehandeling en kliniek c.q. verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling kom jij als student stagelopen. De verpleegafdeling bestaat uit 24 bedden, waar patiënten binnen verschillende stadia van kanker behandeld en verpleegd worden. Zo behandelen en verplegen wij patiënten in de diagnostische fase, behandelfase (bijvoorbeeld met chemo- en immunotherapie), palliatieve fase (niet meer beter worden) en de terminale fase. Tevens kunnen er algemeen interne patiënten worden opgenomen op de afdeling. Er wordt nauw samengewerkt met bijvoorbeeld de arts(assistent), diëtetiek, fysiotherapie, medisch maatschappelijk werk, transferverpleegkundige en/of geestelijk verzorger om de zorg zo optimaal mogelijk te houden. Verder zijn er naast jou ook hematologie en/of oncologieverpleegkundigen (in opleiding), coördinatoren oncologieverpleegkundigen en afdelings- en voedingsassistenten werkzaam.

  External video URL

   

  Contactgegevens:

  Waar is de afdeling en hoe kom je er?

  De verpleegafdeling van het Oncologiecentrum bevindt zich op locatie Vlietland op de tweede verdieping, balie 206 (liftenblok B). Vóór de toegangsdeuren is er een ruimte waar het personeelstoilet aanwezig is en zijn er (kleine) lockers aanwezig, welke je dagelijks met je personeelspas kunt gebruiken (voor kleinere spullen zoals je tas en mobiel).

  Hoe leer je als student?

  Op de afdelingen werken wij middels patiëntgericht verplegen. Dit houdt in dat elke gediplomeerd verpleegkundige een X aantal patiënten toegewezen krijgt (op basis van zorgzwaarte), waar hij/zij de gehele zorg tijdens een dienst van coördineert. Als leerling/stagiaire sta jij gekoppeld aan deze verpleegkundige, welke ook allemaal werkbegeleider zijn, en bij wie je jouw leerdoelen voor die dag kan aangeven. Als leerling/stagiaire krijg je twee tot drie vaste werkbegeleiders toegewezen vóór start op de afdeling. Zij volgen je portfolio en vervullen een rol bij beoordelings- en begeleidingsgesprekken. Als het rooster technisch lukt, plannen we je zoveel mogelijk in met je vaste werkbegeleider(s). Samen met je (werk)begeleider bepaal je hoeveel en welke begeleiding/supervisie je die dag nodig hebt, afhankelijk van je leerproces en studiejaar.

  Maandelijks vindt er op de afdeling een studentenoverleg plaats, waarin samenwerkend leren centraal staat. Jij geeft hier samen met je medestudenten een invulling aan, en wordt daarbij geassisteerd door de praktijkopleider en/of aandachtsvelder. Denk bijvoorbeeld aan intervisie, een klinische les, oefenen met klinisch redeneren of het bijwonen/geven van een presentatie. Zie het introductieboekje voor verdere informatie.

  Patiëntenpopulatie/ziektebeelden

  De afdeling behandeld en verpleegd patiënten vanaf 18 jaar. De patiëntenpopulatie bestaat uit patiënten met oncologische aandoeningen (bijvoorbeeld borst-, prostaat-, long-, nier-, maag-, alvleesklier- en blaaskanker), hematologische aandoeningen (bijvoorbeeld multipel myeloom, leukemie en lymfomen) of algemeen interne ziektebeelden (zoals diabetes of sepsis). De zorg die je kan tegenkomen op de afdeling bestaat o.a. uit het begeleiden rondom onderzoeken, het behandelen van bijwerkingen en complicaties van een behandeling en het bieden van psychosociale ondersteuning aan patiënt en naaste(n). Op de afdeling wordt ook chemo- en immunotherapie toegediend en worden er patiënten verpleegd die een autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan. Deze specialistische zorg mag niet geleverd worden door studenten van beroepsopleidingen, ongeacht het leerjaar en/of ervaring.

  External video URL
  Meest voorkomende handelingen

  Op de afdeling komen veel handelingen voor die jij als student kan en mag oefenen/behalen, zowel voorbehouden als risicovolle handelingen. De meest voorkomende handelingen zijn:

  • De handelingen rondom een infuus (zoals het inbrengen, flushen en het werken met een infuussysteem/infuuspomp/spuitpomp);

  • Het toedienen van bloed(producten) en medicamenten (m.u.v. chemo- en immunotherapie);

  • Handelingen rondom een verblijfskatheter;

  • Handelingen rondom een (ascites)drain;

  • Handelingen rondom een CVC (met name PICC-lijn);

  • Handelingen rondom een sonde (zowel een maag-, duodenum- als Bengmarksonde);

  • Verschillende injecties en puncties (capillair, intramusculair, subcutaan als venapunctie);

  • Het toepassen van zuurstoftherapie;

  • Het klysmeren van patiënten;

  • Het uitvoeren van wondzorg. 

  Introductieboekje

  Orthopedie verpleegafdeling (VORT)

  Over de afdeling

  De verpleegafdeling orthopedie (VORT) bevind zich op de 3e etage van Franciscus Vlietland, bereikbaar via liftenblok C. De afdeling Orthopedie bestaat uit 42 bedden wat verdeeld is over 3 teams. Op de afdeling worden patiënten verzorgd met een laag- en hoog complexe zorgvraag. Daarnaast beschikt de afdeling over een opnamelounge en een leerunit. Wij verplegen patiënten van het Franciscus, maar ook patiënten van de Bergman Clinics.

  De orthopeden werken vanuit een maatschap binnen het ziekenhuis. Tevens huurt Bergman Clinics bedden binnen het ziekenhuis, waardoor wij ook deze patiënten verzorgen.

  Er wordt gewerkt middels teamtoewijzing. Als leerling/stagiaire zijnde zal je altijd werken onder supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige. De indeling is te vinden op het whiteboard in de afdelingsgang.

  Opnamelounge

  Op de ‘opnamelounge’ worden patiënten opgenomen zonder bed. Dat wil zeggen dat zij op de dag van de operatie, nuchter naar het ziekenhuis komen. De opname vindt plaats op de opnamelounge, waarna zij na alle voorbereidingen opgeroepen worden voor de operatie. Na de operatie komt de patiënt pas op de afdeling.

  Leren op de orthopedie

  Op de afdeling orthopedie krijg je als leerling / stagiaire 2 vaste werkbegeleiders toegewezen. De werkbegeleiders helpen de student binnen hun stage. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen, kijken opdrachten na en houden het leerproces in de gaten. Overkoepelend is de praktijkbegeleider verantwoordelijk voor het leerklimaat op de afdeling.

  Leerunit

  Op de leerunit werken gemiddeld 10 leerlingen in wisselende diensten. Zij moeten het team ‘draaiende’ houden onder leiding van verpleegkundigen. Het mooie van de leerunit is dat je met meerdere stagiaires, zowel MBO als HBO, op een afdeling werkt. De leerunit is overdag en ’s avonds geopend gedurende dag -en avonddiensten, zowel in het weekend als door de weeks. Nachtdiensten worden door het vaste personeel gedaan. Alleen tijdens de zomer(school)vakantie is de leerunit gesloten. In de andere vakanties is de leerunit open en kunnen de studenten in overleg met elkaar en de PB/AV op een ander tijdstip vakantiedagen opnemen. Hierbij moet je zelf rekening houden met de onderwijsactiviteiten. In de samenwerking kan je van en met elkaar leren.

  In teamverband wordt je coachend begeleidt bij het aanleren van (nieuwe) vaardigheden in het verpleegkundige vak. Deze vorm van opleiden maakt dat je in een aantal weken zowel zelfstandig gaat leren als zelfstandig leert werken. Een ervaren collega zal bij de uitvoering in werkzaamheden coaching bieden.

  Op de leerunit wordt van je verwacht dat je op een actieve manier leert. Je bent in een unieke setting gekomen waarin je je observatievermogen en vermogen tot zelfreflectie nodig hebt. We willen je graag helpen dit (verder) te ontwikkelen, dit doen we door het geven van gevraagde en ongevraagde feedback en begeleiding. In deze stageperiode maak je intensief kennis met de beroepspraktijk, de leerunit is dan ook een echte werkomgeving. Zonder jou kan de leerunit niet draaien, dat brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee.

  Meest voorkomende ziektebeelden

  Het specialisme Orthopedie houdt zich bezig met de behandeling van afwijkingen en ziekten van het steun- en bewegingsapparaat. De meest voorkomende ingrepen zijn:

  • Totale heupprothese (THP);

  • Totale knieprothese (TKP);

  • Totale schouderprothese (TSP);

  • Voorste kruisbandplastiek (VKB);

  • Hallux valgus;

  • Scopisch herstel cuff ruptuur;

  • AD enkel;

  • Hand/pols chirurgie.

  Voorkomende verpleegkundige handelingen op de orthopedie:

  • Venapunctie
  • Subcutaan injecteren
  • Venflon inbrengen
  • Flushen van de venflon
  • Capillaire punctie
  • Intraveneus toedienen van mediatie
  • Toedienen van bloedproducten
  • Het toedienen van zuurstof
  • Blaaskatheterisatie van de man en vrouw