Stagiaires verpleegkunde leerunit

Op de leerunit krijg ik veel meer eigen regie over mijn leerproces

Ariba en Anouk lopen stage op onze chirurgische afdeling GE en Long. Glena is praktijkbegeleider in opleiding. Uniek aan deze afdeling is dat we hier recent een leerunit hebben geopend. We vroegen hen wat een leerunit nu precies is, hoe het werkt, wat de voordelen zijn én naar hun toekomstplannen. Lees je mee?

Vertel.. Wat is een leerunit precies?

Anouk: ‘Samen met 10 mbo- en hbo stagiaires bemannen we op de leerunit 2 zalen en 2 eenpersoonskamers. Dat betekent dat we bij elkaar 10 patiënten zelfstandig verplegen. Natuurlijk werken we iedere dag samen met een praktijkbegeleider, werkbegeleider of verpleegkundige. We kunnen altijd hulp inschakelen en er kijkt ook altijd iemand kritisch met ons mee. Maar in de basis leren we echt zelfstandig te zorgen voor onze patiënten. Een grote verantwoordelijkheid dus! Dit is voor mij mijn eerste stage tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige, dus ik kan het moeilijk vergelijken met andere stages maar ik merk wel dat ik het erg fijn vind om op deze manier te leren.’

Ariba: ‘Ik heb al wel een andere stage achter de rug. Het grootste verschil is dat ik daar meer meekeek met de verpleegkundige en opdrachten kreeg vanuit de stagebegeleider. Op de leerunit krijg ik nu veel meer eigen regie over mijn leerproces en bestaat de begeleiding meer uit iemand die met mij meekijkt en kritische vragen stelt in plaats van andersom. Dat laatste houdt mij ook echt scherp! Ook wanneer ik zelf nog wil oefenen kan ik altijd bij die collega’s terecht, heel fijn! We worden hier echt voorbereid op een loopbaan als verpleegkundige in het ziekenhuis.’

Op de leerunit krijg ik nu veel meer eigen regie over mijn leerproces en bestaat de begeleiding meer uit iemand die met mij meekijkt en kritische vragen stelt in plaats van andersom.

Hoe ziet een dag op de leerunit eruit?

Anouk: ‘We beginnen onze dienst altijd met het inlezen over de patiënten die er zijn. Vervolgens starten we op met onze eigen dagstart op de leerunit. We bespreken dan met elkaar wie wat wil leren en welke leerdoelen we hebben. Dit schrijven we allemaal op een bord waar we gedurende de dag weer op terug kunnen kijken, ook tijdens de evaluatiemomenten die we iedere dag inplannen.’

Glena: ‘Als werkbegeleiders en praktijkbegeleiders kijken we naar de leerdoelen en zijn we zichtbaar als de stagiaires willen oefenen met bepaalde handelingen of willen aftoetsen.’

Anouk: ‘Na de dagstart starten we echt met onze dienst en gaan we de ochtendrondes doen – dat houdt in dat we controles doen bij patiënten, medicatie delen, wonden spelen, drains verzorgen, sondevoeding aansluiten etc.. Maar net wat er gedaan moet worden bij de patiënten!’

Ariba: ‘We lopen ook de artsenvisites mee met de chirurgen. We worden echt gestimuleerd om zelf de regie te pakken en bij afwijkende controles zelfstandig met de chirurg te bellen en te overleggen. Daar leren we ook heel veel van!’

Glena: ‘Daarnaast kijken wij gedurende de hele dienst continu mee en stellen we kritische vragen over het handelen. De studenten gaan hier echt zelfstandig aan de slag en wij begeleiden hen op een coachende wijze.’

Welke diensten draaien jullie hier?

Glena: ‘Dat ligt een beetje aan het leerjaar waar de studenten in zitten. Tweedejaars studenten werken bijvoorbeeld alleen vaste dagdiensten. Derdejaars studenten nemen we mee in de onregelmatigheid, dat betekent dat zij dag- en avonddiensten werken en ook in de weekenden en schoolvakanties inzetbaar zijn. In de zomervakantie is de leerunit gesloten en worden de zalen gedraaid door onze verpleegkundigen op de afdeling.’

En hoe ervaren jullie het leren op de leerunit op de Chirurgie GE en Long?

Anouk: ‘Ik vind het echt heel leuk! Ik heb het gevoel dat ik hier iedere dag weer heel veel leer en ik zie veel complexe ziektebeelden voorbij komen wat ik heel interessant vindt.’

Ariba: ‘We krijgen hier echt in de breedte alles mee op het gebied van longchirurgie en gastro enterlogie, dus het is niet zo dat ik mij op 1 patiëntencategorie richt. Het zijn én patiënten met longproblemen én darmpatiënten én soms zelfs chirurgische oncologische gynaecologie patiënten. Daarnaast is de ligduur van de patiënten hier heel divers en kan er heel ad hoc een situatie ontstaan. Soms werken we het ene moment met een patiënt toe naar ontslag en rijden we het volgende moment naar de OK met diezelfde patiënt. Het is belangrijk dat we echt heel goed blijven opletten, de controles bij de patiënt zijn soms best spannend.’

Het zijn én patiënten met longproblemen én darmpatiënten én soms zelfs chirurgische oncologische gynaecologie patiënten.

Anouk: ‘Vaak komt er ook nog een oncologisch aspect bij kijken. Dat maakt dat we ons niet alleen bezig houden met verpleegkundig handelen maar ook met een groot gedeelte psychosociale zorg, dat is heel erg leerzaam!’

Glena: ‘Onze afdeling wordt gezien als een van de meest complexe afdelingen als je kijkt naar de ziektebeelden en écht zieke patiënten. Maar daar leer je ook veel van, ik denk dat dat voor studenten juist heel aantrekkelijk is.’

Is er een casus of patiënt geweest tijdens je stage die je bij blijft?

Ariba: ‘Er kwam een jonge meid binnen van in de 20, post OK ging het ineens helemaal niet goed met haar. Alle controles vielen slecht uit. Wat we ook deden: we kregen haar waardes maar niet goed. We hebben toen veel overleg met de arts gehad en heel veel acties ondernomen. Gelukkig is het allemaal goed gekomen, maar ik vond het wel heel spannend. Ze was zo jong en de situatie was heel heftig, dat vond ik heel ingrijpend!’

Anouk: ‘Ja ik ook. Er kwam hier een patiënt op de afdeling waar ik vanaf het begin bij betrokken was. Hij kwam binnen met een lichte buikpijn, en ging een paar weken later naar huis met uitgezaaide darmkanker. Ik was er bij tijdens de opname, voor de operatie, na de operatie, tijdens de gesprekken met hem en gesprekken met de familie en uiteindelijk ook tijdens het ontslag. Je bent dan zo betrokken bij een patiënt en dat was de eerste keer dat ik zo’n situatie meemaakte in mijn werk. Dat vond ik heel heftig om mee te maken, maar ik vond het ook heel fijn dat ik er op dat moment voor hem en zijn familie kon zijn.’

Glena: ‘We spreken op de leerunit natuurlijk ook over heftige gebeurtenissen met elkaar. Maar vaak zijn de ziektebeelden op onze afdeling complex en hoort het er voor ons ook echt bij. Omdat de studenten hier zo zelfstandig met de patiënten bezig zijn, maken zij zo’n situatie natuurlijk ook veel bewuster mee.  Daarin kunnen we hen dus ook echt veel leren.’

Hoe is de begeleiding op de leerunit voor jullie?

Anouk: ‘We voelen ons echt gehoord en iedereen wil ons helpen. Het is niet eng om vragen te stellen of om je kwetsbaar op te stellen. De verpleegkundigen die op de leerunit staan vinden het namelijk ook echt leuk om ons iets te leren en om ons te begeleiden. Dat maakt het makkelijker om op iemand af te stappen.’

De verpleegkundigen die op de leerunit staan vinden het ook echt leuk om ons iets te leren en om ons te begeleiden.

Ariba: ‘We houden elkaar scherp dat we ons die dag ook écht bezig houden met de doelen die we hebben opgeschreven. De evaluatiemomenten tussendoor helpen daar ook echt bij. We werken ook met to do lijsten, zo weten we allemaal wat we nog moeten doen en leren we ook ons werk te plannen en overzicht te houden in soms hectische situaties. We schrijven zelf rapportages over de patiënt, die worden nagekeken, beoordeeld en gecontroleerd door de werkbegeleiders. Daardoor is er altijd een tweede check, maar zijn wij dus wel helemaal in de lead.’

Glena: ‘Wat ook heel leuk is op de leerunit, is dat we stagiaires uit verschillende leerjaren hebben lopen. We stimuleren ook heel erg dat iedere stagiair zelf of onderling met andere stagiaires problemen of vragen oplost, daarna pas stappen ze naar ons toe. Onze studenten leren dus niet alleen van ons, maar juist ook van elkaar!’

Wat zijn jullie plannen als je klaar bent met de opleiding?          

Anouk: ‘Ik wil heel graag de kant op de Obstetrie op!  Dat lijkt mij echt helemaal geweldig. Maar ik ben pas tweedejaarsstudent dus ik heb nog wel even te gaan. Na deze stage ga ik mijn volgende stage in het Erasmus lopen waar ik aan de slag ga op een oncologische afdeling met leverkankerpatiënt. Dat lijkt mij ook heel mooi! Maar ooit, dan kom ik misschien weer terug voor de opleiding tot Obstetrieverpleegkundige!’

Ariba: ‘Al van kleins af aan wil ik verpleegkundige worden. Dus ik ben goed op weg om mijn doel te behalen. Ik heb gelukkig een stage in het ziekenhuis te pakken, daar ben ik heel blij mee want ik wil hierna ook echt in het ziekenhuis aan de slag. Ik weet nog niet precies wat ik dan wil doen, ik denk dat ik eerst wat ervaring als gediplomeerd verpleegkundige op wil doen en mij daarna verder wil specialiseren. Vroeger had ik voor ogen dat ik Kinderverpleegkundige wilde worden, maar nu heb ik in het ziekenhuis ook zoveel andere specialismen gezien die ik heel interessant vind.. Ik vind het dus moeilijk! De tijd zal het leren!’

Wil je ook als student stage lopen op onze leerunit? Neem dan contact op met ons Stagebureau. Wil je als verpleegkundige of praktijkbegeleider graag werken op onze chirurgische afdeling GE- en Long? En dus ook onze studenten begeleiden op de leerunit? Bekijk dan hier onze vacatures!