Wegwijs in Franciscus

Op deze pagina vind je je weg naar en in het Franciscus. Ook lees je belangrijke informatie over jouw stageperiode in het Franciscus.
Wegwijs in Franciscus

Onze locaties 

Bekijk hoe je bij onze locaties komt via https://www.franciscus.nl/contact/route

Op onderstaande plattegronden vind je op welke etage je jouw afdeling kunt vinden:

Franciscus Academie: In Gasthuis kun je het secretariaat van de Franciscus Academie vinden op de begane grond, kamer 0G.0018. In Vlietland is het secretariaat van de Franciscus Academie te vinden op de 4e etage, kamer K4112.

Vakanties en feestdagen

Voor stagiaires (zonder leerarbeidsovereenkomst) gelden over het algemeen de vastgestelde feestdagen/vakantiedagen ook tijdens de stage.

Specifieke afspraken: Buiten de genoemde vakantieperiodes is het in principe niet toegestaan verlof op te nemen tijdens de stage. Wanneer er van deze regel door omstandigheden moet worden afgeweken, moeten deze dagen wel worden ingehaald. Dit gaat in overleg met de onderwijsinstelling en de afdeling.

Vakantieperiodes 2023-2024

  • Herfstvakantie: 14-10-2023 t/m 22-10-2023
  • Kerstvakantie: 23-12-2023 t/m 07-01-2024
  • Voorjaarsvakantie: 17-02-2024 t/m 25-02-2024
  • Goede Vrijdag: 29-03-2024
  • Tweede Paasdag: 01-04-2024
  • Koningsdag: 27-04-2024
  • Meivakantie: 27-04-2024 t/m 05-05-2024 (Hogeschool Rotterdam) of t/m 10-05-2024 (Albeda)
  • Hemelvaartsdag en de dag erna: 09-05-2024 en 10-05-2024
  • Tweede Pinksterdag: 20-05-2024

Specifiek voor stagiaires op een leerunit of ZIC

Vakanties en vrije dagen, worden in overleg met de afdeling afgesproken waarbij een redelijke vakantiespreiding gewenst is. Niet tijdig aangevraagde vakantiedagen/uren komen te vervallen. En niet geplande vakantiedagen worden niet uitbetaald.

Alvast een indruk krijgen van stagelopen op een leerunit? Lees dan het interview met stagiaire Angela: Vertrouw op jezelf, dan lukt het zeker! | Franciscus werken bij

Fietsenstalling & parkeren

Fietsenstalling

Op beide locaties van Franciscus Gasthuis & Vlietland bevinden zich bij de hoofdingangen overdekte fietsenstallingen voor medewerkers en voor bezoekers. Hier kunnen fietsen en scooters worden geplaatst. Je krijgt toegang tot de afgesloten fietsenstalling voor medewerkers door het aanbieden van de personeelspas op de kaartlezer bij de toegangsdeur. 

Parkeren

Als medewerker kun je bij zowel Franciscus Gasthuis als Franciscus Vlietland parkeren op de parkeerplaatsen door het aanbieden van je personeelspas. De parkeergarage bij Franciscus Gasthuis is alleen bedoeld voor patiënten en bezoekers. 

Ken de hygiëne & dienstkleding afspraken

Om goed van start te gaan met je stage en veilig te kunnen werken is het belangrijk om te weten welke afspraken er in het Franciscus Gasthuis & Vlietland gemaakt zijn, zoals onze gedragscode, regels rondom informatiebeveiliging, het protocol handhygiëne en persoonlijke hygiëne van medewerkers (inclusief dienstkleding). Deze documenten vind je tijdens je stage op het sociale intranet 'Franc'. Hierover krijg je meer uitleg tijdens de introductiedag.

Een samenvatting van de afspraken rondom persoonlijke hygiëne en het dragen van dienstkleding vind je in deze infographic. 

Poster infectiepreventie