Tijdens je coschap

Op deze pagina vind je alle informatie die je tijdens je coschappen nodig hebt.
tijdens je coschap

Praktische informatie

HIX (elektronisch patiëntendossier)

Voor de periode van je coschap krijg je autorisatie om te werken met HiX. Het is belangrijk om je te realiseren dat in dit systeem zorg- en behandelrelevante informatie is vastgelegd en dat vanuit dit systeem tevens de facturatie plaatsvindt. Daarom is het extra belangrijk dat de geregistreerde gegevens kloppen. Mocht je twijfelen aan wat of hoe je moet registreren in HiX, dan wordt je dringend geadviseerd om dit na te vragen bij de specialist of de arts-assistent die jou begeleidt.

Als je andere problemen ondervindt met je computer of je inlog kun je terecht bij de helpdesk van de afdeling ICMT.

 • Via Topdesk, de selfservice desk van ICMT
 • Telefonisch: (010 461) 75 75
Declaraties maaltijd bij diensten

Je hebt recht op een maaltijdvergoeding wanneer je (onregelmatige) diensten doet.  De maaltijd mag in het personeelsrestaurant gekocht worden of elders. 

Per maaltijd wordt maximaal €3,30 vergoed (conform uitvoeringsregeling Franciscus)

 • Vul onderstaand 'formulier maaltijdvergoeding' in 
 • vul alleen de rood omcirkelde vakken in
 • Budgethouder: de volledige naam van de coassistentenopleider
 • Declarant: je eigen gegevens 
 • Kostenspecificatie bedrag: het totale bedrag dat maximaal vergoed wordt (dus is je maaltijd duurder dan €3,30, vul je maximaal €3,30 per maaltijd hier in)
 • Laat het formulier ondertekenen door je coassistentenopleider
 • Mail het naar crediteuren@franciscus.nl. Vergeet niet de bon bij te sluiten!
 • De uitbetaling gaat via de financiële administratie

 

Declaratieformulier dienstreizen

Wanneer je voor je coschap tussen de beide locaties reist of naar een bijeenkomst extern moet, kun je de reiskosten declareren. 

 

Vergoeding coschappen

Als coassistent heb je recht op financiële vergoeding van je coschap. Er is ook een vergoeding van reiskosten mogelijk indien je onverhoopt geen recht hebt op een studenten OV reisproduct. In je 1ste week ontvang je op je Franciscus mail en op je privé/studentenmailadres een mail betreft de onkostenvergoeding.

Let op: de vergoeding wordt pas uitbetaald na afloop van je coschappen voor de gehele periode en alleen als je alle benodigde documenten hebt ingeleverd. 

Verzuim

Ziek ? Meld dit zo snel mogelijk bij je leidinggevende van de afdeling waar je je coschappen loopt, of zijn of haar plaatsvervanger. Vergeet niet om je ook weer formeel beter te melden bij je leidinggevende als je weer komt werken.

Moet je voor een andere reden dan ziekte verzuimen tijdens je coschap? Meld dit zo vroeg mogelijk van te voren aan je coassistentenopleider. Deze kan met jou kijken naar het eventueel inplannen van inhaaldagen of andere mogelijkheden.

Raadpleeg altijd de meest recente regels- en richtlijnen van de Universiteit voor de regels rondom het inhalen van verzuimdagen en het melden van het verzuim aan het Studiepunt Geneeskunde (Erasmus Universiteit) of via: 010 - 70 45555.

Klachten

Het kan zijn dat er iets mis is gegaan of dat je het niet eens bent met je beoordeling. In dat geval zijn er de volgende opties:

 • bespreek het met je supervisor/opleider/leidinggevende op de afdeling
 • neem contact op met de Franciscus Academie of de affiliatiecoördinator
 • dien schriftelijk een officiële klacht in via de Franciscus Academie (let op: uiterlijk 1 maand na afloop van het coschap)
 • neem contact op met de examencommissie van de Erasmus universiteit (of je eigen universiteit) over een onheuse beoordeling
Onderwijsmomenten

Regulier onderwijs

 • Bedside teaching: Tijdens het werken als coassistent krijg je instructie, uitleg en feedback van de medisch specialisten en arts-assistenten
 • Vakgroep specifieke onderwijsmomenten: iedere vakgroep heeft onderwijsmomenten zowel voor de coassistenten als voor de arts-assistenten. Bij beide momenten wordt van je verwacht dat je een zo actief mogelijke bijdrage levert

Co-lunch

Iedere 1e woensdag van de maand organiseert de Franciscus Academie speciaal voor alle coassistenten de verplichte ‘co-lunch’. Tijdens deze lunch zijn de affiliatiecoördinator en iemand van de Franciscus Academie aanwezig. Er wordt altijd naar gestreefd een inhoudelijk onderwerp te koppelen aan de co-lunch. Alle coassistenten krijgen twee weken voorafgaand aan de co-lunch automatisch een uitnodiging toegestuurd via hun Franciscus mailaccount.

2x per jaar zal een afvaardiging van de co-raad aansluiten om de coschappen in het Franciscus Gasthuis & Vlietland te evalueren.

Pathologie (alleen Franciscus Gasthuis)

Tijdens coschappen is je gevraagd om 3 maal een patiënt te vervolgen waarbij materiaal onderzocht wordt op de afdeling Pathologie. Het is de bedoeling dat je aanwezig bent bij het verkrijgen van het materiaal en bij een van de stappen in het beoordelingsproces door de patholoog (cytologische punctie, biopt, resectie of obductie).

Procedure

Wanneer je betrokken bent (geweest) bij de procedure van een biopt, een resectie of een cytologische punctie kun je contact opnemen met Pathan. In het geval van een obductie moet het gaan om een patiënt waarbij je als coassistent betrokken bent geweest.

Er kan voor één procedure/biopt/punctie per keer worden afgesproken. De patholoog die de beoordeling doet neemt dan contact met je op voor een afspraak om mee te kijken.

In de email dien je de volgende gegevens door te geven:

 • patiëntgegevens
 • vraag om bijwonen beoordeling weefsel
 • contactgegevens van jij als coassistent

Voor de beoordeling dien je persoonlijk met de patholoog mee te kijken door de microscoop. Er wordt niet getekend voor coassistenten die het weefsel hebben afgegeven. Ook het bijwonen van een klinisch-pathologische bespreking over een patiënt geldt niet als beoordeling. Hiervoor wordt niet getekend.

Vakgroep informatie

Lees de informatie door van de vakgroep waar jij je coschappen gaat lopen. 

Naar de vakgroep informatie

Vertrouwenspersoon

We hopen natuurlijk dat je coschap bij ons goed en leerzaam verloopt. Maar het kan zijn dat er toch zaken voorkomen die niet goed verlopen. 

Als je tijdens je coschappen in het Franciscus te maken hebt (gehad) met ongewenste omgangsvormen of integriteit kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van het Franciscus. 

Bij ongewenste omgangsvormen kun je denken aan zaken in de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven die jou hebben gekwetst en als doel of gevolg hebben dat jij je niet veilig voelt op het werk:

Ook kun je bij de vertrouwenspersoon over zaken met betrekking tot integriteit terecht voor het veilig melden van vermoedens van misstanden. Het gaat om zaken die schade doen aan de organisatie:

De vertrouwenspersoon biedt luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal en emotie, maar neemt het probleem niet van je over. Samen inventariseren jullie wat voor jou belangrijk is en inventariseren jullie de mogelijkheden om jouw situatie te verbeteren. De externe vertrouwenspersoon neemt integriteitszaken voor haar rekening, je kunt samen met haar de afweging maken of je een situatie (anoniem) gaat melden. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

Hoewel de vertrouwenspersoon in basis niet is bedoeld voor privéproblemen, arbeidsconflicten, werkdruk en reorganisatie, biedt de vertrouwenspersoon wel alle ruimte voor je verhaal en emoties. Als blijkt dat je specifieke hulp nodig hebt verwijst de vertrouwenspersoon je door. Je mag ook alleen je hart luchten bij de vertrouwenspersoon.

Contactgegevens vertrouwenspersonen:

Interne vertrouwenspersonen: 

Externe vertrouwenspersoon