Erkend leerbedrijf

Wij leiden als ‘Erkend leerbedrijf’ mensen van verschillende opleidingen op, zodat zij al in een vroeg stadium kennis kunnen maken met het ziekenhuis en de diverse vakgebieden. De volgende organisaties hebben v
Afdeling

SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vind dat bij het opleiden van mbo-studenten het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol spelen. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider.

SBB
CZO

CZO

Het College Zorg Opleidingen (CZO) is het landelijke orgaan voor het accrediteren van zorgopleidingen. 
De onder CZO behorende opleidingen worden op uniforme manier getoetst waarna, bij goed resultaat, een nationaal erkend CZO keurmerk wordt uitgegeven.

KNMG/HVRC

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een federatie van beroepsverenigingen van artsen. Naast haar verenigings- en federatietaken voor haar leden voert de KNMG ook een aantal wettelijke taken uit voor alle artsen in Nederland. 
Deze werkzaamheden betreffen de opleiding en registratie van specialisten.
 

KNMG
KNMP

KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Wij bieden de opleiding aan in een erkende opleidingsapotheek onder leiding van een erkend Apothekeropleider (ApOP).

NVKC

De NVKC is de wetenschappelijke beroepsvereniging van laboratoriumspecialisten klinische chemie. Deze opleidingsbevoegdheid wordt verleend door de Registratie Commissie van de NVKC, en wordt elke vijf jaar geëvalueerd. 

NVKC
Rino

RINO GROEP

De RINO Groep werkt samen met dit ziekenhuis voor het praktijkonderwijs binnen de BIG-opleidingen. Hier gaat het om opleiden van professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun leven lang te leren.

KC Handel

Kenniscentrum Handel heeft dit ziekenhuis erkend voor mbo-opleidingen op het gebied van Logistiek. Zij bieden onderwijskundige ervaring en expertise op het gebied van branchegerichte examinering, digitale portfolio’s en ontwikkelen van prestatiestandaarden en beroepsprofielen.

KC Handel

Stage

Volg jij een opleiding die bij een van deze organisaties als erkenning is uitgegeven en heb je interesse om binnen ons ziekenhuis stage te lopen? Kijk dan op onze pagina Stages.