Coschappen

Franciscus biedt meerdere coschappen aan, zowel voor reguliere- als voor oudste- en keuze coassistenten.
Academie overleg medisch

Je bent van harte welkom als coassistent in het Franciscus. Wij bieden je graag een coschap aan met goede begeleiding, een brede patiëntenpopulatie en een veilig leerklimaat. Daarnaast hebben we verschillende faciliteiten: van een warm welkom met digitaal introductiemateriaal en digitale rondleiding tot ondersteuning bij onderzoek en van een elektrische leenfiets tot maaltijdvergoeding bij diensten.

Binnen Franciscus volgen ongeveer 600 coassistenten per jaar hun coschappen. Dat zijn zowel reguliere- als oudste- en keuzecoassistenten.
De reguliere coassistenten worden ingedeeld door de Erasmus Universiteit. Om in aanmerking te komen voor een keuze- of oudste coschap doe je een aanvraag/sollicitatie bij de vakgroep (zie hieronder het kopje oudste/keuze coschappen)

Bij de volgende vakgroepen kunnen coschappen gelopen worden:

  • Anesthesiologie                            Kindergeneeskunde
  • Cardiologie                                    KNO
  • Chirurgie                                        Longgeneeskunde
  • Dermatologie                                Neurologie
  • Geriatrie                                         Oogheelkunde
  • Gynaecologie                                SEH
  • Intensive Care                               Urologie
  • Interne Geneeskunde                  Ziekenhuisfarmacie

Extra informatie coschappen

Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze coschappen zo hoog mogelijk te houden, praten we niet alleen over de coschappen, maar willen we ook graag met jou als coassistent in gesprek. Dat doen we door de gesprekken met de coassistentenopleider, maar ook tijdens bijvoorbeeld de co-lunch.

Daarnaast krijgen we 2x per jaar de uitkomsten van de evaluatie per vakgroep vanuit de Erasmus universiteit. De gegevens uit de gesprekken en de enquête gebruiken we om continu aan onze kwaliteit te werken middels PDCA verbeterplannen. 

Co-lunch

Tijdens de maandelijkse co-lunch worden, onder het genot van een lekker broodje, vakoverstijgende onderwerpen besproken. Maar er is zeker ook aandacht voor hoe je coschappen tot nu toe verlopen. 

2x per jaar komt de co-raad langs om de coschappen te evalueren.  

Affiliatiecoördinator

We hebben een medisch specialist ‘affiliatie coördinator’ en een onderwijskundige die speciaal belast zijn met het opleiden van jou als coassistent. Zij vormen het hart van de coassistentencommissie; een commissie van coassistentenopleiders die als doel heeft de kwaliteit van de coschappen zo optimaal mogelijk te houden. En ze onderhouden de contacten met de universiteit en de co-raad.

Leerklimaat

Franciscus kenmerkt zich als een opleidingsinstituut met een warm opleidingsklimaat. Die sfeer willen we graag behouden, maar daarnaast willen we elementen toevoegen om jou als coassistent nog beter voor te bereiden op je toekomstige taak. We hebben dus niet alleen aandacht voor de medisch inhoudelijke kant van je coschap, maar we willen je blijven stimuleren tot samenwerken met andere (zorg)medewerkers (van medisch tot ondersteunend) en we willen je ondersteunen om zoveel mogelijk je talenten te benutten.

Universiteiten

Voor de coschappen werken we samen met diverse universiteiten. De meeste van onze coassistenten komen vanuit de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC. Maar ook coassistenten van andere universiteiten zijn van harte welkom.

Oudste/keuze coschappen

Ook oudste en keuze coassistenten zijn van harte welkom om bij ons hun coschappen te lopen.  Wij maken je graag verder wegwijs in het vak van arts en bereiden je zo voor op een baan als A(N)IOS.

Voor meer informatie over de oudste- en keuzecoschappen en hoe je kunt solliciteren, klik op de link hieronder. 

Lees verder