Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ)

 

In 2008 trad Franciscus Gasthuis toe tot de vereniging Samenwerkende Afbeelding verwijderd.Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Ook wel de ‘eredivisie’ binnen de ziekenhuiszorg genoemd, met een voortdurende focus op leren, opleiden, innovatie en onderzoek. Elke vijf jaar beoordeelt een externe commissie of deze focus nog voldoet aan de criteria. De eerstvolgende beoordeling is eind 2017.

Om deze topklinische zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren, heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland veel aandacht voor opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en vernieuwing. De kennis die in huis is, wordt aan specialisten en verpleegkundigen in opleiding doorgegeven. Daarnaast heeft het ziekenhuis een groot aantal medische en verpleegkundige vervolgopleidingen, een eigen trainingsaanbod.

Opleiden 1

Opleiden is één van de pijlers van de STZ. Als topklinisch opleidingsziekenhuis beschouwt Franciscus Gasthuis & Vlietland onderwijs en opleiden als tweede primaire proces, naast patiëntenzorg. De Franciscus Academie - onder leiding van de manager, een decaan Opleiden en een decaan Wetenschap - geeft organisatiebrede ondersteuning en levert expertise op het brede terrein van opleiden, onderwijs, ontwikkelen en wetenschap.

Franciscus Gasthuis & Vlietland: Samen Top(klinisch) zijn

Samen top(klinisch) zijn, betekent dat Franciscus Gasthuis & Vlietland elke dag samenwerkt aan de beste zorg voor zijn patiënten. Samen met ruim 300 medisch specialisten en 4.200 medewerkers, maar ook met andere ziekenhuizen en zorgaanbieders in de regio Rotterdam.

Daarnaast werkt Franciscus Gasthuis & Vlietland in Nederland samen met zesentwintig andere topklinische opleidingsziekenhuizen in de vereniging STZ. De STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:

  • Topklinische zorg, is hooggespecialiseerde zorg waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid nodig is.
  • Opleiding & onderwijs, STZ-ziekenhuizen zijn lerende organisaties te noemen, die innovatief en onderzoekend zijn. De sfeer van opleidingen en voortdurend verbeteren werkt door in de hele organisatie.
  • Onderzoek & innovatie, Patiëntenzorg en wetenschappelijke onderzoek zij nauw met elkaar verbonden. Onderzoek moet altijd van nut zijn voor patiëntenzorg. De honderden onderzoeken die jaarlijks in de STZ-ziekenhuizen worden uitgevoerd leiden tot legio innovaties. Op het gebied van techniek, medisch handelen of in de organisatie van de zorg.

Meer weten over de vereniging STZ? Kijk op www.stz-ziekenhuizen.nl.

Expertisecentra

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft meerdere expertisecentra, waaronder het Prostaatcentrum zuidwest Nederland, Franciscus Diabetes- & Vasculaircentrum, Franciscus Astma & COPD centrum, Franciscus Obesitas, Franciscus Oncologie, Franciscus Borstkliniek, Franciscus Geriatrie en Franciscus Moeder & Kind.