Kinderdagverblijf Fransje Plukkebol

Blij zijn we met ons eigen kinderdagverblijf naast Franciscus Gasthuis: 'Fransje Plukkebol'. We bieden daarmee opvang aan kinderen van onze medewerkers variërend van acht weken tot vier jaar.
Pedagogisch medewerker kinderopvang Fransje Plukkebol

Kinderdagverblijf Fransje Plukkebol

Op ons kinderdagverblijf Fransje Plukkebol zijn 86 kindplaatsen verdeeld over 5 verticale groepen (0 tot 4 jaar) en 1 horizontale groep (2,5 tot 4 jaar). Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend, met uitzondering van nationale feestdagen, tussen 6:45 uur tot 18:30 uur. 

Plukkebol biedt professionele, verantwoorde kinderopvang in een huiselijke sfeer. Aan kinderen wordt in een veilige omgeving de mogelijkheid gegeven om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Wil je gebruik maken van op opvang bij Fransje Plukkebol? Dan ben je van harte welkom om een keer bij ons te komen kijken. Je kunt hiervoor een afspraak maken. We kunnen kinderen voor halve of hele dagen plaatsen, met een minimum van 3 dagdelen (1,5 dag) per week. 

Op 27 november 2023 heeft GGD Rotterdam Rijnmond een inspectiebezoek gebracht aan Plukkebol. Het inspectierapport vind je hier.

Inschrijving en plaatsing

Interesse in kinderopvang bij Fransje Plukkebol? Aanmelden kan schriftelijk of via e-mail door middel van het versturen van het inschrijfformulier. Wanneer er plek is dan ontvang je een overeenkomst. 

Kosten

Kinderdagverblijf Plukkebol hanteert een gemiddelde prijs van € 9,45 per uur. Bekijk de tarieven voor 2024. De tarieven van kinderdagverblijf Plukkebol zijn inclusief luiers, voedingen en broodmaaltijd. Dieetvoeding is niet inbegrepen in de prijs. De werkelijke ‘netto’ kosten zijn afhankelijk van het belastbaar gezinsinkomen. De Wet Kinderopvang regelt dat ouders, die voldoen aan bepaalde criteria, onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming van de overheid kunnen krijgen. Deze tegemoetkoming wordt in maandelijkse termijnen betaald door de Belastingdienst.

Wil je alvast berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je straks ontvangt? Dan kun je een proefberekening maken op www.toeslagen.nl.

Pedagogische visie

Aan het begin van het leven maakt een kind een enorme ontwikkeling door. De groei naar volwassenheid is een proces waarin het kind zich ontplooit en als het ware wordt wie hij is. Een goede start begint bij een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving waarin het kind zich geborgen voelt. Respectvol omgaan met de eigenheid van ieder kind vormt hierbij een belangrijke voorwaarde.

Binnen ons kinderdagverblijf wordt uitgegaan van een positieve benadering. Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontplooien tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn en de kans krijgen zich te ontwikkelen. Elk kind doet dit op zijn eigen manier op basis van aanleg, talent en temperament.

Kinderen worden op een manier gestimuleerd, die aansluit op hun individuele behoeften. Omdat geen kind hetzelfde is, zijn wij constant op zoek naar dat wat ieder kind nodig heeft. Dit stelt ons in staat aan te sluiten bij de individuele behoeftes en ontwikkeling van ieder kind. Het behoort tot de deskundigheid van de pedagogisch medewerker om kinderen op het juiste moment zodanig te stimuleren dat ze een stap verder kunnen komen in hun persoonlijke ontwikkeling. Voor de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf betekent dit dat, naast geborgenheid, opvoeding, verzorging en individuele aandacht van het kind, het accent ligt op spel, fantasie en expressie.

Contact

Voor meer informatie en/of een rondleiding in het kinderdagverblijf, kun je contact met ons opnemen, via telefoonnummer 010 - 461 6036 of e-mail m.buitelaar@franciscus.nl

Kinderdagverblijf Plukkebol

Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang: 207657944
Kinderdagverblijf Plukkebol ligt op het terrein van Franciscus Gasthuis.