Franciscus Academie

De Franciscus Academie is het centrale opleidings- en expertisecentrum op het gebied van opleiden, onderwijs en wetenschap. Alle opleidingen zijn hierin gebundeld: de infrastructuur, organisatie, vele opleidingen/trainingen, leerinterventies en het leveren van inhoudelijke deskundigheid.

Opleiden

Vanuit Franciscus Academie worden op beide ziekenhuislocaties activiteiten georganiseerd en gecoördineerd op het gebied van:

 • Beroeps- en vervolgopleidingen
 • Stages (Stagebureau)
 • Medische (vervolg)opleidingen
 • Opleidingsadvies
 • Bij- en nascholingsactiviteiten
 • Skillslab en carrousels
 • Management Development
 • Teamontwikkeling
 • Coaching en intervisie
 • Wetenschappelijk onderzoek (Wetenschapsbureau)
 • Medische Bibliotheek
 • Digitale Leerplein
 • Het creëren van een kwalitatief goed opleidingsklimaat, goed opgeleide professionals en een lerende organisatie is voor ons essentieel.

test